Khi rồng thần gặp thần huỷ diệt

28Khi rồng thần gặp thần huỷ diệt

Tag: 7 viên ngọc rồng cuộc chiến giữa các vị thần, [vid_tags]

Xem thêm bài viết eSports: https://sherimoonzombie.net/esports

Nguồn: https://sherimoonzombie.net

28 Comments

  1. Nói thật mới vừa coi hết 1 bộ siêu cấp đây 😂coi mà vẫn thích thần huỷ diệt ( Beerus ) lúc nào cx chọc t cười 😂 🤣😂🤣😂🤣😂😂😂😂😂😂😂

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *