Kha` Zix vs Sylas 69 Games là Dẽ

0Kha` Zix vs Sylas 69 Games là Dẽ

AE coi tháy hay nhớ đẻ lại 1 like nhé

Tag: 69games, [vid_tags]

Xem thêm bài viết eSports: https://sherimoonzombie.net/esports

Nguồn: https://sherimoonzombie.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *