Kennen TOP | Lên FULL DAME Thế Này Mới Chất | Đứng Quăng Solo Luôn | Cách chơi và lên đồ | LMHT

24Kennen TOP | Lên FULL DAME Thế Này Mới Chất | Đứng Quăng Solo Luôn | Cách chơi và lên đồ | LMHT

-Donate: facebook.com/phuctan.le.9
☆ Bảng ngọc ☆
Ngọc tím: x3 tốc độ đánh
Ngọc đỏ: x5 sát thương vật lí, x4 tốc độ đánh
Ngọc vàng: x9 giáp cộng thẳng
Ngọc xanh: x9 kháng phép theo cấp
☆ Bảng bổ trợ ☆
18-12-0
Điểm then chốt: NHIỆT HUYẾT CHIẾN ĐẤU
─┐ ─┐
│▒│ /▒/
│▒│/▒/
│▒ /▒/─┬─┐
│▒│▒|▒│▒│
┌┴─┴─┐-┘─┘
│▒┌──┘▒▒▒│
└┐▒▒▒▒▒▒””

Tag: cách chơi kennen top, Trình chỉnh sửa YouTube

Xem thêm bài viết Game Online: https://sherimoonzombie.net/game-online

Nguồn: https://sherimoonzombie.net

24 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *