GTA San Andreas #1 – CJ trở về thành phố và đi vẽ sơn lên tường | ND Gaming

37GTA San Andreas #1 – CJ trở về thành phố và đi vẽ sơn lên tường | ND Gaming

● Đăng kí kênh mình nhé mọi người:

► Donate ủng hộ cho mình:
► Facebook ND Gaming:
► Fanpage ND Gaming:

■ Mua PC Gaming, Gear: (bạn của Duy)
■ Tư vấn về PC Gaming:

GTA San Andreas #1 – CJ trở về thành phố và đi vẽ sơn lên tường | ND Gaming

Tag: choi gta san, nd gaming, nd gaming live, nd gaming trực tiếp, nd gaming gta 5, nd gaming dua xe, GTA San Andreas, San Andreas, CJ trở về thành phố, đi vẽ sơn lên tường

Xem thêm bài viết Mobi: https://sherimoonzombie.net/mobile

Nguồn: https://sherimoonzombie.net

37 Comments

  1. Anh làm tiếp ik !!!!!!!!😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *