GIẢM LAG PING LMHT ( tối ưu win 7 )

25GIẢM LAG PING LMHT ( tối ưu win 7 )

Mã Tăng FPS
[UnitRenderStyle]
Inking=0
AdvancedReflection=0
EnableGrassSwaying=0
PerPixelPointLighting=0

video thuộc bản quyền của channel Gà Đen
ko reup dưới mọi hình thức, xin cảm ơn đã coi video

Tag: cách chơi lmht mượt, [vid_tags]

Xem thêm bài viết Game Online: https://sherimoonzombie.net/game-online

Nguồn: https://sherimoonzombie.net

25 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *