Đường ray dài nhất thế giới Minecraft Ep 3 :))

29Đường ray dài nhất thế giới Minecraft Ep 3 :))

Ờ cái này mình ko chắc có phải là đường ray dài nhất hay ko ( với lại lâu rùi mình chưa đăng Video ) cũng mới chuyển sang Change mới nên thông cảm giùm ^^
Nếu ai muốn kết bạn FaceBook của mình thì lên link này góp ý cho mình nhé :3

Tag: cách làm đường ray trong minecraft, [vid_tags]

Xem thêm bài viết Game Online: https://sherimoonzombie.net/game-online

Nguồn: https://sherimoonzombie.net

29 Comments

 1. ──────────────────────────────▓▓█───────

  ────────────────────────────▒██▒▒█──────

  ───────────────────────────█▓▓▓░▒▓▓─────

  ─────────────────────────▒█▓▒█░▒▒▒█─────

  ────────────────────────▒█▒▒▒█▒▒▒▒▓▒────

  ─▓▓▒░──────────────────▓█▒▒▒▓██▓▒░▒█────

  ─█▓▓██▓░──────────────▓█▒▒▒▒████▒▒▒█────

  ─▓█▓▒▒▓██▓░──────────▒█▒▒▒▒▒██▓█▓░░▓▒───

  ─▓▒▓▒▒▒▒▒▓█▓░──░▒▒▓▓██▒▒▒▒▒▒█████▒▒▒▓───

  ─▓░█▒▒▒▒▒▒▒▓▓█▓█▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒██▓██▒░▒█───

  ─▓░▓█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓████▒▒▒█───

  ─▓░▓██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓██░░░█───

  ─▓░▓███▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▒▓▓──

  ─▒▒▒██▓▒▓█▓▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓▒█──

  ──▓▒█▓▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█▓▓▓▓█▓▒▒▒▒▒▒▒▓▒─

  ──▓▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓──────▓█▓▒▒▒▒▒▓█─

  ──▒▒▓▒▒▒▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓───░▓▓───█▓▒▒▒▒▒█─

  ───█▒▒▓▓▓▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▓▓───█████▓──█▓▒▒▒▒▓▒

  ───▓▓█▒─────▒▓▒▒▒▒▒█───░██████──░█▒▒▒▒▓▓

  ───▓█▒──▒███─▒▓▒▒▒▒█────██████───▓▒▒▒▒▒▓

  ───██───█████─█▒▒▒▒█─────███▓────▓▓▒▒▒▒▓

  ───█▓───█████─▒▓▒▒▒█─────────────█▓▓▓▒▒▓

  ───█▓───░███──░▓▒▒▒▓█──────────░█▓▒▒▒▓▒▓

  ───██─────────▒▓▒▒▒▒▓▓──────░▒▓█▓────░▓▓

  ───▓█░────────█▓██▓▒▒▓█▓▓▓▓██▓▓▒▓▒░░▒▓▒▓

  ───▒██░──────▓▒███▓▒▒▒▒▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▒▓─

  ────█▓█▓▓▒▒▓█▓▒░██▒▒▓▓█▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓█▒

  ────▓─░▓▓▓▓▓▒▓▓▓▓▒▓▓▓▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓

  ────▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▓█░─░░░─▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓██▓▒

  ─────█▓▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓─░░░─▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▒▒▓▒

  ──────██▓▓▒▒▒▒▒▒█▒░░░░█▒▒▒▒▒▒▒▒▓█▓▓▒▒▒▒▒

  ─────░─▒██▓▓▒▒▒▒▒█▓▒▒▓▒▒▒▒▒▒▓███▓▒▒▒▒▒▓▓

  ──────────░▒▓▓▓▓▒▒▓▓▓▓▓▓████▓▓█▒▒▒▒▒▓▓█░

  Reply
 2. mình nghĩ thì cái này ko phải tự xây đâu. mình ko có ý xúc phạm đâu. nhưng có để tụi mình trải nghiệm là đc rồi☺☺☺☺video hay bạn ơi

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *