[Điện tử 4 nút] "Phá đảo" huyền thoại bắn tank Battle City chỉ với 1 mạng

1[Điện tử 4 nút] "Phá đảo" huyền thoại bắn tank Battle City chỉ với 1 mạng

[Điện tử 4 nút] “Phá đảo” huyền thoại bắn tank Battle City chỉ với 1 mạng duy nhất

Tag: game bắn tank, nesgameBattleCity

Xem thêm bài viết Review: https://sherimoonzombie.net/review

Nguồn: https://sherimoonzombie.net

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *