Sherimoonzombie

FFO3 – Đội hình MU trong fifa online 3

Đánh giá postFFO3 – Đội hình MU trong fifa online 3

Đh này chống bống cực tốt…, tấn công biên hay trung lộ đều sắc bén

Tag: đội hình mu trong fifa online 3, MU4231, MU FFO3, Sơ Đồ 4-2-31

Xem thêm bài viết về PC: https://sherimoonzombie.net/pc

Nguồn: https://sherimoonzombie.net

Exit mobile version