Sherimoonzombie

7554 – Nhiệm vụ 1 – Quyết Tử Cho Tổ Quốc Quyết Sinh

Đánh giá post7554 – Nhiệm vụ 1 – Quyết Tử Cho Tổ Quốc Quyết Sinh

Đẩy lui các đợt tấn công của người Pháp vào Bắc Bộ Phủ

Nhân vật: Hoàng Đăng Bình
Độ khó: Bình thường
Địa điểm: Bắc Bộ Phủ (nay là Nhà Khách Chính Phủ) – Hà Nội

Tag: 7554 gameplay, 7554

Xem thêm bài viết eSports: https://sherimoonzombie.net/esports

Nguồn: https://sherimoonzombie.net

Exit mobile version